matini

آخرین اخبار در مورد پایگاه استنادی جهان اسلام

اعلام رتبه دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در رتبه بندی «نیچر ایندکس»

دانشگاه شیراز، پژوهشگاه دانش های بنیادی و دانشگاه تهران در نظام رتبه بندی نیچر ایندکس رتبه اول تا سوم در میان مراکز آموزشی و تحقیقاتی ایران را کسب کردند.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، دکتر سید احمد فاضل زاده رئیس ISC گفت: در نسخه جاری رتبه بندی نیچر ایندکس که تاریخ یک دسامبر ۲۰۲۱ تا ۳۰ نوامبر ۲۰۲۲ را در بر می گیرد، کشور ایران در میان کشورهای جها ...

توسعه همکاری پایگاه استنادی ISC و سازمان همکاری‌ ۸ کشور اسلامی

مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) و سازمان همکاری‌ اقتصادی هشت کشور در حال توسعه اسلامی (D۸) با ارتقاء تعاملات به سطح جدید دست یافتند.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)، هیئت ISC مرکب از سید احمد فاضل‌زاده رئیس ISC و محمد رضا فلاحتی قدیمی فومنی مدیر اداره همکاری‌های علمی بین‌المللی در مقر اصلی سازمان همکاری اقتصادی هشت کشور در حال توسعه ا ...